Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie internetowym https://playstationleague.pl/
 
1. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://playstationleague.pl/ jest własnością firmy Turtle Entertainment Polska Sp. z o.o. Domena internetowa oznaczona adresem https://playstationleague.pl/ jest zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i także należy do firmy Turtle Entertainment Polska Sp z o.o. (dalej TEP)..

2. Poniższa Polityka Prywatności ma zastosowanie do niniejszego serwisu internetowego, natomiast nie zawsze do innych serwisów internetowych firmy TEP. Opuszczając ten serwis internetowy, przeczytaj politykę prywatności dotyczącą innych odwiedzanych serwisów internetowych. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawioną tu Polityką Prywatności, prosimy o nie korzystanie z tego serwisu internetowego.

3. Czytając, przeglądając, subskrybując elektroniczne wiadomości czy używając w inny sposób serwis internetowy https://playstationleague.pl/ akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Otwieranie i przeglądanie serwisu internetowego https://playstationleague.pl/ jest równoznaczne z zaakceptowaniem tej Polityki Prywatności.

5. Zbierane automatycznie informacje, które nie mają charakteru danych osobowych
Firma TEP dba o ochronę prywatności osób odwiedzających jej serwis internetowy. Firma może zbierać na potrzeby własne a także przekazywać zaufanym firmom lub osobom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące klientów, użytkowników, sprzedaży, liczby odwiedzin oraz inne informacje związane z tym serwisem internetowym. W serwisie internetowym mogą być zbierane także niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin serwisu oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Informacje tę są zbierane lub przekazywane w sposób, który umożliwia identyfikację użytkowników w stopniu personalizowanym.

6. Dane osobowe
Aby odpowiadać na pytania użytkowników, spełniać prośby, wysyłać subskrybowane elektronicznie wiadomości lub zarządzać interaktywnymi programami lojalnościowymi dla użytkowników, może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, adres poczty elektronicznej i numer telefonu użytkownika. Zbieranie i korzystnie z tych informacji może być konieczne żeby odpowiadać na prośby, pytania lub informacje kierowane przez użytkowników do właściciela serwisu internetowego, informować o nowych produktach, usługach lub promocjach, które będą oferowane lub prowadzić badania konsumenckie. Po złożeniu zamówienia na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tego serwisu internetowego, upoważnione przez firmę TEP, osoby obsługujące serwis internetowy mogą skontaktować się z danym użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówienia lub pytania.

Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, poza zakresem niezbędnym do obsługi zamówienia, spełnienia prośby lub zarządzania interaktywnymi programami lojalnościowymi dla użytkowników. Użytkownik przyznaje też firmie TEP prawo do przekazywania, wszelkich przesłanych i zachowanych za zgodą użytkownika, informacji innym podmiotom stowarzyszonym z firmą TEP na podstawie umów, licencji lub innych aktów prawnych, w tym także podmiotom działającym za granicą. Jednocześnie informujemy, że baza danych zawierająca dane osobowe przekazywane przez użytkowników jest zarejestrowana w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym Ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów i innych materiałów związanych z serwisem internetowym lub na forum dyskusyjnym, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Firma TEP nie ma możliwości zabezpieczenia użytkownika serwisu internetowego przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych i niezamówionych informacji. Dlatego też, dane te nie podlegają Polityce Prywatności a użytkownik serwisu internetowego zamieszcza je na własną odpowiedzialność.

8. Bezpieczeństwo
Należy podkreślić, że w przypadku udostępniania informacji osobowych zawsze istnieje ryzyko przechwycenia ich przez firmy lub osoby trzecie, niezależnie od metody przekazywania (poczta, telefon, Internet). Żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna. Firma TEP podjęła odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności. Na przykład szczególnie ważne dane (numer karty kredytowej itp.) są szyfrowane podczas pobierania i przesyłania.

9. Dokładność zebranych danych
Firma TEP z własnej inicjatywy lub na żądanie klientów uzupełnia, koryguje i usuwa błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe, które zostały zebrane podczas pracy użytkownika z serwisem.

10. Subskrypcja bezpłatnego Biuletynu informacyjnego (Newsletter ESL)
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera ESL oferowanego przez firmę TEP wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail i płci. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy wysyłkowej Newslettera ESL. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione informacje. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu. Płeć jest daną statystyczną dotyczącą czytelników.

11. Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie internetowym https://playstationleague.pl/, ale dotyczące usług i produktów oferowanych przez firmy lub osoby trzecie nie podlegają Polityce Prywatności serwisu internetowego https://playstationleague.pl/. Podlegają natomiast Polityce Prywatności emitenta formularza a użytkownik powinien zapoznać się z tymi zapisami na odpowiedniej stronie internetowej we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

12. Identyfikacja użytkowników serwisu
Co pewien czas na komputerach osób odwiedzających serwis internetowy są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji. Mają one postać plików potocznie nazywanych "cookie". Informacje o tym, kiedy i w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, pozwalają stale go udoskonalać. Pliki "cookie" są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji pozostawionych przez pliki "cookie" tego serwisu internetowego. Korzystanie z plików "cookie" to standard i są one używane w wielu innych serwisach internetowych. Pliki te są przechowywane w komputerze, nie w serwisie internetowym. Jeżeli użytkownik nie chce akceptować plików "cookie" lub chce wiedzieć, kiedy plik tego typu jest zapisywany na jego dysku, musi skonfigurować w odpowiedni sposób swoją przeglądarkę internetową oraz system operacyjny. Instrukcję konfiguracji udostępnia producent oprogramowania a firma TEP nie ponosi odpowiedzialności oraz nie udziela wsparcia w przypadku braku takiej instrukcji.

13. Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu internetowego https://playstationleague.pl/. Zasady publikacji tych danych są kwestią porozumienia pomiędzy firmą TEP a danym serwisem lub firmą.

14. Wyłączenie Odpowiedzialności
Zawarte w serwisie artykuły własne i artykuły gości zawsze zgadzają się z opinią firmy TEP i opinią właśnie są. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią firmy TEP. Firma TEP oraz redakcja serwisu https://playstationleague.pl/ nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

15. Nieletni
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać w serwisie internetowym zakupów ani wykonywać innych czynności prawnych bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Firma TEP nie bierze odpowiedzialności za brak takiej zgody.

16. Zmiany
Firma TEP, jako właściciel serwisu internetowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w jej Polityce Prywatności w dowolnej chwili. Firma TEP może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tego serwisu internetowego bez uprzedzenia. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

17. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma TEP nie udostępnia pozostawionych przez użytkowników danych osobowych, firmom lub osobom trzecim, bez zgody użytkownika serwisu internetowego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana dobrowolnie.

Copyright C Turtle Entertainment GmbH, Copyright C Turtle Entertainment Polska Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.